GWERINWYR GWENT WELSH FOLK DANCERS

Home
About Us
Andanom ni
History
Recruitment
Bookings
Diary July 2019
Diary May 2019
Diary March 2019
Diary Nov 2018
Diary Oct 2018
Diary May 2018
Diary March 2018
Diary Jan 2018
Pictures 2019
Pictures 2018
Pictures 2017
Photo Gallery

Andanom ni

Ngymru, a thramor. Rydyn ni hefyd wedi croesawi grwpiau o wledydd tramor i'n cartrefi ni i ddawnsio gyda ni mewn gwyliau yng Nghymru ac yn Lloegr.

Rydyn ni'n mwynhau dawnsio allan yn yr haf, ac rydyn ni'n frysur wrthi'n drefnu twmpathau a Nosweithiau Llawen.

Ym 1981, dechreuodd Gwerinwyr Gwent wyl ddawns werin Gymreig i blant - Gwyl Plant Gwent. Mae'r grwp o wyth ysgol sy wedi cymryd rhan yn wreiddiol wedi tyfu erbyn hyn i dros ugain o ysgolion. Mae dros mil o blant yn cymryd rhan yn ein gwyliau blynyddol yng nghanol Abertileri, Y Fenni, Cwmbran a Chasnewydd pob haf. Ym 1992, sefydlwyd, Gwyl Plant Cymru. Mae'r plant o bob rhan o Gymru yn dod at eu gilydd i fwynhau dawns werin Gymreig.

Mae ein grwp ni'n cyfarfod ym Massaleg, nos Iau am wyth tan ddeg.

Rydyn ni'n grwp gyfeillgar ac yn falch iawn i groesawu ddawnswyr a cherddorion newydd.