GWERINWYR GWENT WELSH FOLK DANCERS

Home
About Us
Andanom ni
Bookings
History
Recruitment
Diary Nov 2020
Diary July 2020
Diary March 2020
Diary Nov 2019
Diary Sept 2019
Diary July 2019
Pictures 2020
Pictures 2019
Pictures 2018

Andanom ni

 

Ngymru, a thramor. Rydyn ni hefyd wedi croesawi grwpiau o wledydd tramor i'n cartrefi ni i ddawnsio gyda ni mewn gwyliau yng Nghymru ac yn Lloegr.

Rydyn ni'n mwynhau dawnsio allan yn yr haf, ac rydyn ni'n frysur wrthi'n drefnu twmpathau a Nosweithiau Llawen.

Ym 1981, dechreuodd Gwerinwyr Gwent wyl ddawns werin Gymreig i blant - Gwyl Plant Gwent. Mae'r grwp o wyth ysgol sy wedi cymryd rhan yn wreiddiol wedi tyfu erbyn hyn i dros ugain o ysgolion. Mae dros mil o blant yn cymryd rhan yn ein gwyliau blynyddol yng nghanol Abertileri, Y Fenni, Cwmbran a Chasnewydd pob haf. Ym 1992, sefydlwyd, Gwyl Plant Cymru. Mae'r plant o bob rhan o Gymru yn dod at eu gilydd i fwynhau dawns werin Gymreig.

Mae ein grwp ni'n cyfarfod ym Massaleg, nos Iau am wyth tan ddeg.

Rydyn ni'n grwp gyfeillgar ac yn falch iawn i groesawu ddawnswyr a cherddorion newydd.